Posted on

विपन्हया खालाकि हमनेपाली?
६गु राष्ट्रियतायागु यस:
भूयासय,जि माचर्यनुल,रोल्पाया मगरलयसा मगर निशनल लिबरेसन फन्ट (MNLF) गठन यायेत लिचिल पिपुल्स वार (PNयागु प्रवर्धनान्का प्रचन्यात वर्षमान पुन(मनन्त), सन्तोष वुढामगरवनापेमावादी नेतातयल MINL यात रोल्पाया मू थासम यूपिपुल्स स्टेरया रणनैतिक सालेदार दयकेत विश्वास याकेतसक: थाकुलो

राष्ट्रियतायागु न्यसा पास वा अनिच्छक मनोवृति यागु आधारभूत रख ,न्हापा न्हापा यापितपिइ कम्यूनिष्ट नेता तयगु राजनैतिक शिक्षा पाखे वगु खः । पडए पारे M.BSingh, शिल्पाया घावावना राजनैतिक शिक्षा युगु खःठिाकया
लिपा मोहन वैद्य किरणोनं रोल्पायराजनैतिक शिक्षा बिल) थाइमिस मगर तयत जातया आधारय कम्यूनिष्ट क्षेत्रय

भनुशासित जुइगुस्यन अहे ऽमित वर्ग(जात)या मुदायात समाजया वामलाग पल्लया रामवाण समाधानखःघका प्रशिक्षित यात मिगु पारखे स्वयगुखः साजातियतावाराष्ट्रियता उत्पीडन यातजातीय मुद्दा कमजोर यायगु विभाजनकारी रणनीतिया रूपय वयातला पाठि. Sign मागुदालेको यो लिक संघीयता विरोधी, अले राष्ट्रियता विरोधी | BPWबलय

यल्वं अनुनय यायधुन्कुलि रोल्पाया प्रगरत यागु राष्ट्रियता जातीय उत्पीडन तयाजातीय उत्पीडन पाखे संवेदनशील जुला  भारत नेपाया दकसिषेतचंगु जनजाती समूहरवः ।। इनिस एस याललागि पर्याप्त योगदान बिजुकुजिनमुक्ति सेना (PRT याप्यमहापुरी कमाळपिंप्रत्ये निम्हला प्रगर-नन्द किशोर पुन पासा दहरोल्पायाखान मार दियाभाया उपराष्ट्रपति य वर्षमान पुन हमनन्त’ वानरोल्पा या एमआयान्ह मन्त्री) PLA या न्ध्यन्ह  डिभिजन कारपिं नये स्वन्टूला भर-काली बहादुर स्थान सुखबादुर शिलका व राजेश मगरधाइपिं आते है बहादुपि पौराणिक योद्धात

ख: तर गित जुजुपिन्स घगु चाप विस्तार यायेतजमंदला: शोकण यात मिले मित्र पहिचान तकः भबिलायको यासय गाायतका
जवरजस्ती ज्वयुनातलबाग्लुड.,पर्वत,न्यायी, अर्घाखाँची व गुल्मी नयापि मगरलयत अनयापिखस शासक तयसं इमिगु भायतका न्ट्रोकेमबीमा कडा नियम व्यका अार त्रास हालिपिनि म्ये चाना बिलो + येयानेवाजनजाति राष्ट्रियता सुपि पानीवादीतवर्गसिबेराष्ट्रियता जनजातीयता यागु गुयाम संवेदनशीलक्सचेतजु । भिसजातियताय आधारित गुनेवा संघ पडडम्सालय ‘नेवाखलर’ दयधुंकुगु ख. पार्टी ने यापि पिजनजातिपिन्स विचार हे मयानी बलय ।
वा खलः’पाखे मिसंधीधी विचार दुपिनेवातयतसलिले याना यकल भने, १५ सेप्टेम्बरपईडय नेपाल भाषासंघर्त समिति वनवा खलःजानानेवा समुदाय यागु हकहित दावी यायेत स्वनीमा कन्य’ यत ध्वं संगठनपारेर माओवादी पाणुगुन्हापांगुहडताल खः । पार्टी मोपचारिक रुपमहोत्रीयवाजातीय मोर्चा दयनिर्णय नयासिनी नेवा खल’ गजुलो मानोवादी पार्टीया गुसंगठनया रूपय
निका राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा २०७३ सालय स्थापनाजुली

PW शुरूगुदाच्ह लिपा ,पडडढ सालय CPN (माभोवादी) पाखे राष्ट्रियता या मुधाय स्वशासन याग दावी याना शजनैतिक जास्तविज पिकाय पन्कगवा PWननेपालीसमाजया विशिष्टता
पहिचान याना अन जुयाच्वंगुकाया उत्पीडनलिसें लिए जाति, राष्ट्रियता जातीयता,भाय व क्षेत्रय नबुयाच्वंगु उत्पीडन पहिचान भायु यागु खः
या इलय नेपाल या थकको जिल्लात प्रण यावना बिलय जिनेवा संस्कृतियामाम,कला,संगित,वास्तुकला शहरीकरण,
पाककला ,तिसा, वसा, उद्योग व्यवसायकजीवनया चीथी पक्षखना, नवा संस्कृति गुल धनी धइगु अहसूस याना सिक्कोकला,वास्तुकला.

व साहित्य दुगुनवा राष्ट्रियतानपादया पहिचानथा पयार्यवाची खत आश्चर्य या भरखु कि युनाइटेड नेशन (UN)यूचना लिपी, नवा लिपी, गु स्वतनादिया मान्यताकयातहले पादे या औपचारिक लिपी का दाजुयाच्वंगुकुवा तमगुथगुहे नेपाल सम्वत नाना ब्यालेष्टर दुशुगुचन्द्रनाम माघारिवजुड्या कापनेवा। सियामयात विभाजन यानातंगुलि विस्तृतव संस्थागत
जुमॉर्क कयाना शुमलादे देकदा हे फुल्क तालारो इमिगु तिचंगुपिंहे मार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकवा धार्मिक पक्ष
पिनिगु भालाकाई । वि.स. प.घर म पृथ्वी नारायण शाईनं स्वनीमा फिनायाम् धुन्का राज्य नेवा तयत् प्राषिक व सांस्कृतिक रूपय
यमन याना हल शाहनजपिन्त नेपादेयाग एकीकरण या श्रय बियातगुद तरी चीजनजाती, आदिवासी पइमिगु संस्कृति यातूर दान याना
शाष्ट्रियतामा मुया वीय मुकानापल्लाकज्यावल याकनं हिन्यक फैलेजला पार्टी राष्ट्रियताव क्षेत्रीय इत्पीड पिस्कू
संघर्ष यायत वैधता विगुलिस मेमेगु वर्गीय मुहात क्रान्तियागुलाणि साधनजक मखु क्रान्तिकारी राज्ययागुलागि अत्यावश्यक खाद्याला पार्टी मुंगुस्वायत्त प्रान्त दयका क्षेत्रीय व राष्ट्रिय पहिचान दये कि अनुमोदनयात क्षेत्रीय पहिचान गुणन्त सती-महाकाली व -री-काली,सदरपाश्चमाञ्चलय दयेकल गुन्ध्येगुराष्ट्रिय

पीहचान युगु पन्तत्-मधेस,थारुवान, मगरात,तमुवान ताम्सूतिक नेवा ,किरात अले लिपा लिम्वुवान स्तरव शाक्तया हिंसाचम् मानोवादी तयशुपस्थिति अनुसार पान्तपिन्त विभिन्न चरणय विभाजन यात, समेकितचरण,संत मा कालीचरण व प्रचारचरण । मगरात प्रान्त कम इलई समेकितचरणययन ।

राष्ट्रियताव क्षेत्रीयतायागु आप्पारस क्वथुनातपिन्तंव पान्तं विष्णुस्वामित्व भावनां pm यात अझ प्रोत्साहित याता मा निस्ता लिनकमुस्लिमतय विशेष हक बिउगुली, इपि सनविशी राज्यया लागिल्वायत उत्साहितनुलो PVi बलय रय

लापि,दिजुपि, तूनापिरतन्कायापी), चापा:जुरीप मध्ये यक्की भदिवासी जनजाती, दलित व मिस्त सः शपिं-हुशुलोकतान्त्रिक क्रान्तियागुलाजिक मखु स्वायत्त राज्ययागु लागि मल्यागुखा
मगरातक्षेत्रला संमकिन स्वायतक्षेत्र हेजलतरवा स्वायचू. मंत्राकान्तिया शुरुवाती पुचारचरणमजकलानाकखना काप्रा,ये, रियागु राजधानी, का सुखाचक्राशासनिकटान्त्रका अन्तराष्ट्रिय शाटीयाएकाग्रतामा कुरोच्वंग White Are ख: । अयलया। स्विनीगलयज्या न्याकगृतसंकजोखिमपूर्णजलामेवा कार्यकताप स्पानिय बासिन्दाजुगुलि शमित फ्वातक निपातयातलोतरनेवा समुदायया कम्यूनिस्ट आन्दोलन प्रतियाणुसहानुभूतियाना स्वनीगलय रयांच्वने फत
__या इलय जित बियातगुज्या काडी यनकाई भारतमलात तर जिलमं,जिन्याबले स्वनीग:या कार्यक्तील या नवातावा कार्यपती गुलियुगाल यातज्वना यकल ,गुलि यात तन्का बोल ,गुलि शाहीद जुल,गुलियात सुन्छवकल द्यकाबन्यनाच्वना) करीय कमिटी शुरुशुसह नितम् नेवात युगवः ६ह जियेपासे, मले गलतपुर जिल्ला पारवे रविन्द्र श्रेष्ठी लिपा जिसिला किन्याम्ह स्थानीय नेवाःत शहीदजुलमले कमान्नेह
तन्का वोल।

जिस्वनीगाया भविष्यया शहरी विद्रोहयात मागुरणनीतिक महत्वबारे सचेतजुयागजि जिजासुकनगुमारण इतिहासया शुषिन्दुर यि (काहगाड मान्यूनिष्ट आन्योलनमा जग खानपाया कम्यूनिष्ट पार्टीमा संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ वः, नेवाः । उलिजाक परखबाकि यह संस्थापक सदस्यपि मनेवा:सदाययाप दिखाइमिण शतिहास सिश्केत, नेवासनकायलय जुग दानसिकेत ध्व विषयलयसम्वोधन यायमालाम जि BRठयात जनयुद्ध रनेवार जातिको मुक्तिका प्रशन’च्येत प्रात्साहित यानानि गुलेखपानवा नायलय अनुवाद यातापलेखसंख्या टाइम्स लायानेवा दैनिक पत्रिकाये परह फेबुअरी मशिलजला व पत्रिकामा वकायलको हेचूला धक्का जिन्यनेश्वन ]
जिनवाराष्ट्रियताप्रति भावूक जुइगुगुकारण जिमिन धर्मरत्नयनि जिभित चिधिक बलेलिसे कि मायजातियतावा धर्मयजुगुदानयाबारे सचेत यानात या दिराखा राष्ट्रिय रमनप्रति दया या सदनशीलता वयफल च्वयादिसतय बालाकखने चिचघर झूदय, जिमिकका जिमखा या फिजा घम्हे नेवासाहित्यिक व्यक्तित्व नापनेपाल भाषा मान्दालानया हम् नयोकाजुलि कि नवा मान्योलानया नंतानंखा जिमि बायात नयको यौनाघम विद्रोही (राणा विरोधी)रूपम् महासकी अले
लिपाछह राजनेतानलले जिमिकलायात म्हनेपाल भाषा .

मान्योलनयातला कयाका जिमि वायावतकामयालखानाय नयन्कल मिळे राणाविरोधी मान्योलनय साभिलितजुगुली वयकया -सभ्यतिमंजफल यात निपाल प्राचाय कविता च्वाकाकैमा जिभि । नककायात-यालक यालखानायतल, अबलराणालयसं नेवा भात मासहित्यच्चय गुज्यायप्रतिबन्ध तया तगखरी + फककधे जिपितता के पिनीगुमां-तिमिला,हिन्दी शाना, -चिरिक शोभा, क्यों ले जिगुनां हिसिला नवा पसय त्रास । तिमिला वहिसिलानां , जिभियानच्चयातगुमाकान्य सके यो लिस’ पाखें क्रयातंरखःच्चसुमा नेपाली चाइनिजव मंगेजी भाषाम् उन्धा जुबधुल्ल ल्हासा,तिध्वतंल्याहाँकाय धुका राणातय्गुनलवन्दीर मालावलम गुपसा च्वयादिगुखोमचावले जिं जिमिततापिन्त
निपासादित्यिक घेवल्ला कासाप सांस्कृतिक कार्यक्रमम् माग

कागु सभक छुक याव जिगिगुजात याम नेवा प्रायजक मख किये ये यात है ति बिलनिवारमान में धयागुकाठमा, अले समि चयामनुख जिशिकानं घंगुनीन्यागु सफूली तुलाघरया थासम् नयाने जात ध्यलादिल पिशव्यापारिक संकाययापि, अले
किशुतुलाधरया शाहिदक अर्थ तुलाऽवनी पिखः । नेवासमुदायले बुद्धिष्ट कुलेलापि खः अमनचानिस जिमित नेपाली व संस्कृत प्राय तया हिय धर्मबारसंचेतना स्कूल या माध्यमिक तह पास यायेतख निगुमायाम य यूसन तयमाल

जि यक्काथाना जिशिबानं पहाडी व तयत षड्यन्त्रकारी,चतुर, हिरफेरयाइपिंगले राज्यव्यवस्ह्याम एकाधिकार योइपिंघका निन्दा
यायन्यना जिमिगुया न्योने दखल: पहाडीच परिवारच्चनी) इमिस इमियाय निमावर्यकल डिभिगु सिमा कचालचाधका कचकच यानाच्वनीगु मिसंथपिनीशुशालयलयानावी लली नयााइपिजापीजूसां इमि फुलस्या बाजेबज्यघकासकानपूर्वक सतेगु या पिं प्राचीनकाल मामिले इनिसंघागुख है अन्तिम जुइधका इमित चोखा मुखधकानंसतेगुया
जिमि मानदयघुन्का जिभिबान छह यही नापड्याए मागुलि नेवा मान्योलन जुयाच्वापे झापालं निरासजुगुडिवांचाही गुळ याना जिमिबा.या नेत्रो कमान्यालने दुगु, प्रतिष्ठाबांग्लागु दाग लातीनजुयानं वात धयापिराजनीति वनेल सवित विचारधारादुपिंधकानंघा चिटाधर वृदयनवा आन्दोलन मिति के सक्रियजुया च्वाह खाले क्युकलनेतातय तवा परिचालय
लामे शाक्क मल्वागु धरपंन बियादिला

– नवा मायकगुमा माम_यात स्कूले अनिवार्य मयास सिस्कृतभाय , गन्ही नहीं चले स्वांगुणाचीन माययावयागुलि कि फॅककसिया भूगल स्यामा जिलुमं, परम्सालया आन्दोलनय महन्दू खस आर्य आय सेम्बूललागू या विरोधय जिगिसंसंस्कृतया सफूल च्याला बियाग कुरा मान्दोलन गुमाय, गुधर्म गु विसो, हगु संस्कृति पाय धैगु बिचाः सुगु राज्यमा पिरोषयखा)

पावै, जि दिल्लीइब्वनाच्वनाक्लम जिमनं ध्यान नेपाली विद्याची नापवासान्यनगुहगु न्ध्यसारपछि हाम्हनेवा रखलाकिशाहनेपाली ” BRBसहित फन्कसिन जितन्यनी घयाग नेपालीलाकि नवा रवा नवा नेपाली नखुला?” जिंघात्य विचा यायवले नेपालीलुगु वनंबानुश्णु गुहे मखु जित नेपाली भास रखें ल्हायगुयाकामातकनं जिग नेपाली भाम् ठाले बोला मजुनी, भाय यागु कमा पार्टी कुन जिगुल्वापुनजुगु जिं नेपाली माय -ल्हायबले नेपाली प्रायल्हापि पासापिन्स लिगु व्याकरणीय नेपाली
नाव उच्चारयात स्वाय्चवायचाइनाजिन इनितनवाभाय नखसा मगजीनारसा घालाक्कनवा येत चुनौती विगुदायद्यासा जि. राजनीति यापेत ६पेलाच्वनागनाय जिगुमो जाय खुधैगुघुइकेला
भचानिस जि धम्हनेवाजेकखदिष्टमख धैगुथु दिया। -धरी हिन्दू भूले वधर्म मानेयापितधानवा सजुदायल लजुजात किय कयालापश्रीष्ठारजनप्रीवडोशीतया विरोधन्ध्यिदे
निसे कि युबला लिसें याना तुलाधर, शाक्यबस्थापित गाष्ट्रिकुलयापिख: मले थ्व पक्षयापि । जिन्ध्याबले धंगुकूलपाय विधिगया पक्षानवायुयानाच्वना जिकि धान बाढ़धर्मसम्बन्धित
वयात दुधे, लिपा जि. सिलोअयप्तान जिमित मावले घुनघाा जिल्लुम जि मचाबले पिपितिपिन्स धोयात मटवा द्यागुखना जिनदेवा हायूतेमाबलम्बानघायके मब्यूोक्यकया द्यापू क्रय मनायटेवाभापीवलाइजर हैं। जिमि माँ का पिन्स जिमित है धनवा धार्मिक परम्परा पारख वन्के वियातगुज उदारणय जिगितबाँझदयगुरख्या मया जुन आयातक नेवास दामुले मिझा नमस्तय न्हापांगुथीमन्यूजुन्थ्यो हेषां तक गुरख्यउसे वंगु
कोठामतयातगुचलनानिमा:प मिजेल अन कोहायवयके मयूरा मायरे निमित इहीन मया नेवा संस्कृति का मिमा मचायात, नप्रतिमाटमक रूप वेलनाप शरीर पायागु खः । जिनिस मचायक है नोमन जिनिगुन्ध्यपुर्व चर्म निरपझताया सिद्धान्तजायकाविल)

अवलेया जमानाम् मिस पैनंवनी अलें परिवारबसमाजमा वितवजुदधका मिस्तयत स्कूल मद्दयोया याना तगुखातिर जिमि मान जितिन्यावलेनं भवनोलाजी प्रोत्साहन पियाडच्चन अाया बापू केय माँनजिणित विइ फुण दक्कसिबेबालागुतिस्पधैगुहे. बिलावा गुगुकि गवलेहतनी मखु सुनानेखुया काय फे पर अले स्थनी भखापाकल लाखेष्वन मसंगुलिं या जिक्ने मुखसिंमागु पकनादिल । मानधम्ह न्यम्ह स्वस बोलागु छिाला कामखनी मलसा कयादिलो कलिजक नख जिनिकानला यूंधि विपिन्त व्याकंया स्वयसे पी श्रीजनजाती, वर्ग जातय धर्मल यापिं लिसे

टिपा या धका फुन या वमकया इच्छा छुकयं पुंवरने
जिमि लछिन्तता डा शर्मती हOncolnो या पह-दू धर्म माने यादम् उच्चजातया राजभण्डारीनापजन विवाह जुल जिमिदाज विद्यान रत्नvilठोर जल भलेयगृहेजातया मिशा व्याण्यात मेहलता। तिमिलायोमाघicarameer, अलेASwstal Preset a deay HTOEजुया छगुजानजातिया घाणा मगर स परिवार यात मम् कला
हामा गठिीतय महडोविय rolestor नाप fOE चापागलीया क्याम्पसचीफजल भले मेहतता चिरिक शाला chemisपिया profesrir
जया जिवर विश्व पिद्यालयमा पिबार सेकायलजुल शिपि निम्या नयापनीजन्यजातय ण्याजुल जिमि नेता डा कया देवी,घम्ह HIMicrobiotoब्बो Service Commjestanा रियलजुलाया
हपहाडी खस भार्य व नाप ब्याटालोजि,ह Archiॉल्वयाखस आर्यवर्जुनाप ले ब्या) याना । जिपि शुलमघमागु उपार अनपि +सोचाम्सुनामक जिगितधूलि बालाकक ब्वका समक्ष याना विल किया
लागि जिपि खम्हालला केहोपितसकं भाग्यमानी तायका ।
या पृष्ठभूमिम्वना डिभानवापीया PW इशषना भारतथा नउत्तर-पूर्वराज्यया भारतीय विद्यापीत मले जिविजया योफेसरत
मले विद्वानलसूया मारतया उत्तर पूर्व प्रान्तया राष्ट्रिय भान्दोलन प्रति सहानति व समानफक्कासित यनकों यक्कीसुशायद । डविपाहे जिशष्टयतामयान्वदमनबारेयकका शानःकयाग 201379556 21 All India Destlers Resistance Forum LAIPRF) या अन्तराष्ट्रिय सेमिनारम मागकाम धुन्का व मुदाय जिगु कुचिका काम घिसिलाता पचार

Translated By Nilisha Tuladhar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *